นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
==============

วันที่มีผล: ตุลาคม 09, 2018

คำอธิษฐาน (“ เรา”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ดำเนินการ https://everydayprayerguide.com/
เว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกว่า“ บริการ”)


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

หน้านี้แจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่คุณมี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการจัดการโดยสำหรับ
prayerguide คือ [เครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อตกลง FeedFeed] (https://termsfeed.com
/ ความเป็นส่วนตัวนโยบาย / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า /)

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการคุณ
ยอมรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ข้อกำหนดที่ใช้ในการนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวมีความหมายเช่นเดียวกับในข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
สามารถเข้าถึงได้จาก https://everydayprayerguide.com/

คำจำกัดความ
----

* บริการ

บริการคือ https://everydayprayerguide.com/ เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย prayerguide

* ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตที่สามารถระบุได้
จากข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งในของเรา
การครอบครองหรือน่าจะเข้ามาครอบครองของเรา)

* ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติทั้งที่สร้างโดยการใช้
บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานบริการเอง (ตัวอย่างเช่น
ระยะเวลาการเข้าชมหน้าเว็บ)

* คุ้กกี้

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่)

การเก็บและการใช้ข้อมูล
----------

เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
มอบและปรับปรุงบริการของเราให้คุณ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Personal Data
*************

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ
("ข้อมูลส่วนบุคคล"). ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อาจรวมถึง แต่ไม่ใช่
จำกัด ที่:

* ที่อยู่อีเมล
* ชื่อและนามสกุล
* คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน
**********

เราอาจรวบรวมข้อมูลวิธีการเข้าถึงและใช้บริการ (“ การใช้งาน
ข้อมูล"). ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ของคุณ
ที่อยู่ Internet Protocol (เช่นที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์เวอร์ชันเบราว์เซอร์
หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชมเวลาและวันที่ที่คุณมาเยี่ยมชม
เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและการวินิจฉัยอื่น ๆ
ข้อมูล

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้
************

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมของเรา
บริการและเราเก็บข้อมูลบางอย่าง

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งอาจรวมถึงผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บไว้
บนอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ก็ถูกใช้เช่นบีคอน
แท็กและสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์
บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อระบุเมื่อ
กำลังส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่ได้รับ
สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

* คุกกี้เซสชัน เราใช้เซสชันคุกกี้เพื่อใช้งานบริการของเรา
* คุกกี้การตั้งค่า เราใช้การตั้งค่าคุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ
และการตั้งค่าต่างๆ
* คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล
----

prayerguide ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ :

* เพื่อให้และบำรุงรักษาบริการ
* เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
* เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการของเราเมื่อใด
คุณเลือกที่จะทำ
* เพื่อให้การดูแลลูกค้าและการสนับสนุน
* เพื่อให้การวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุง
บริการ
* เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ
* เพื่อตรวจจับป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล
------

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปยัง - และ
เก็บรักษาไว้ใน - คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐจังหวัดประเทศหรือ
เขตอำนาจศาลอื่นของรัฐที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากนี้
ที่มาจากเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศอินเดียและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา
โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอินเดียและ
ดำเนินการที่นั่น

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งของดังกล่าว
ข้อมูลแสดงถึงข้อตกลงของคุณในการถ่ายโอนนั้น

การสวดอ้อนวอนจะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองข้อมูลของคุณ
ได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และไม่มีการถ่ายโอน
ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นกับองค์กรหรือประเทศเว้นแต่
มีการควบคุมอย่างเพียงพอในสถานที่รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล
------

ข้อกำหนดทางกฎหมาย
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

prayerguide อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในความเชื่อโดยสุจริตว่า
การกระทำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ:

* เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย
* เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ prayerguide
* เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบความผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับ
บริการ
* เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
* เพื่อป้องกันความรับผิดทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล
------

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่จำไว้ว่าไม่มีวิธีการ
การส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100%
ในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องส่วนบุคคลของคุณ
ข้อมูลเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ
------

เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา
(“ ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการในนามของเราเพื่อดำเนินการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น
งานในนามของเราและมีภาระผูกพันที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
วัตถุประสงค์.

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
-------

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้ดำเนินการ ถ้า
คุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความเป็นส่วนตัว
นโยบายหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
------

บริการของเราไม่ได้ระบุถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ("เด็ก")

เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากใครก็ตามอย่างรู้เท่าทัน
อายุต่ำกว่า 18 หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ปกครองและคุณตระหนักว่า
บุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราโปรดติดต่อเรา ถ้าเรากลายเป็น
ตระหนักว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากความยินยอมของผู้ปกครองเราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากของเรา
เซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
----------

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบ
การเปลี่ยนแปลงโดยการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับบริการของเราก่อน
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้และอัปเดต“ วันที่มีผล” ที่ด้านบนของ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ข้อความนี้
หน้า.

ติดต่อเรา
----

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:

* โดยไปที่หน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://everydayprayerguide.com/contact-
เรา/

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้